Wie zijn wij

stichtingBewindvoering.nl is een klein collectief van zelfstandige bewindvoerders, die de financiële belangen van meerderjarigen behartigt in de regio Amersfoort. Wij doen dit door middel van het voeren van bewind.

Als cliënt heeft u een eigen bewindvoerder die uw aanspreekpunt is en volledig op de hoogte is van uw financiële situatie. Binnen het collectief vervangen wij elkaar voor de lopende zaken gedurende vakantie of ziekte.

Aangesloten bij de branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers:

Wij werken nauw samen met:

Werkwijze

Na aanmelding maken wij met u een afspraak bij u thuis, op ons kantoor of  op de locatie van de instelling.  Het eerste gesprek doen we meestal met twee bewindvoerders. 

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en leggen we uit wat bewindvoering voor u betekent.  Deze uitleg doen we aan de hand van het document “Stap voor Stap”.

Een kopie hiervan laten we tevens bij u achter zodat u dat zelf nog eens rustig door kunt lezen.

In dit document wordt ook verwezen naar de klachtenregeling. Deze bespreken we kort.

Een kopie daarvan ontvangt u ook. 

Wanneer u besluit uzelf onder bewind te laten stellen vullen wij, samen met u, het “formulier verzoek tot bewind “  in. Samen met de andere, door de rechtbank vereiste formulieren. 

Namens u, zullen we dit indienen bij de rechtbank. 

Wanneer de rechtbank het bewind toekent en de beschikking afgeeft, start ons werk als bewindvoerder .