Wat doen wij

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun situatie (tijdelijk) de geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. De bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter om deze taak volledig over te nemen.  Hierbij is de belangrijkste taak voor de bewindvoerder te zorgen voor rust en overzicht in de huidige en toekomstige financiën.

De redenen om bewindvoering aan te vragen kunnen liggen op het gebied van  geestelijke en / of lichamelijke gronden,  en / of op basis van problematische schulden  Dit verzoek kan bij ons worden ingediend door uzelf, uw hulpverlener, of een schuldhulpverlenende instantie zoals bijvoorbeeld Stadsring51.

Bewind in het kort is: het volledig uit handen geven van je geldzaken. 

Hiertoe wordt het bewind uitgesproken door de kantonrechter.

In onze functie van bewindvoerder dragen we zorg voor:

 • Het ontvangen van alle financiële post 
 • Bankrekeningen openen en beheren
 • Vaste lasten en rekeningen betalen
 • Bankpas aanvragen
 • Opstellen van het budgetplan/ betaalplan
 • Op basis van het budgetplan wordt het wekelijks leefgeld vastgesteld en (wekelijks) overgemaakt op de desbetreffende rekening. 
 • Bij problematische schulden: inventarisatie hiervan en begeleiding naar de schuldhulpverlening 
 • Aanvragen van kwijtscheldingen, indien u hiervoor in aanmerking komt
 • Belastingaangifte verzorgen
 • Toeslagen regelen
 • Adviseren bij het aanvragen uitkeringen
 • Verzekeringen in orde maken
 • Vermogen beheren
 • Verantwoording afleggen aan de cliënt en aan de Rechtbank