Privacybeleid

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens  ( AVG )-wetgeving van kracht. Dit betekent dat we als bewindvoerders zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om zullen gaan . 

Hiertoe ontvangt u bij daadwerkelijke start van het bewind, een door de desbetreffende bewindvoerder getekende verklaring waarin zij/ hij dat garandeert.